Waarschuwing voor Schaduweconomie

Waarschuwing voor Schaduweconomie

De opmerkzame lezers van mijn wekelijkse columns weten dat we in de periode van maart tot juni 2015 samen met de MBO Amersfoort een groot onderzoek hebben gedaan onder zo’n 2000 Nederlandse webshops. Die resultaten zijn nu bekend en zullen worden gepubliceerd via onze columns. Maar er is ook verontrustend nieuws bekend geworden…

Strengere naleving

Eerder dit jaar werd al bekend dat de ACM webshops strenger gaat controleren op naleving van de Wet Verkoop op Afstand (WVoA) die op 13 juni 2014 van kracht werd. Met name de sector ‘Mode’ is doel van dit onderzoek naar de naleving ervan. Niet geheel ten onrechte vermoed de ACM namelijk dat juist die sector zich niet tot nauwelijks houdt aan de bepalingen in die wet die zijn bedoeld om de consument te beschermen. Zegt men…

Vorige week kregen we te horen dat op het Ministerie van Financiën enkele ambtenaren wakker zijn geworden en in 2016 extra controles gaan uitvoeren op afdracht van belasting onder de naam “Operatie Maatpak”. En u raadt het al, de bedoeling is om te kijken of webshops in de modebranche wel aan hun fiscale verplichtingen voldoen. Onze betrouwbare bron komt uit datzelfde ministerie en het bericht is inmiddels uit een tweede bron bevestigd.

Wel of geen belasting afdragen

Toeval of niet, maar de aankondiging van de ACM en het besluit op Financiën zijn niet onlogisch als we kijken naar de uitkomsten van ons eigen onderzoek. Daaruit blijkt namelijk dat maar liefst 24% van alle Nederlandse webshops handel drijft in de zogeheten ‘Schaduweconomie’. Oftewel, de kans is groot dat deze webshop bewust of onbewust geen of te weinig belasting afdragen.

En dat het Ministerie van Financiën belangstelling heeft voor deze 24% is niet zo verwonderlijk. Als we namelijk berekenen hoeveel geld de fiscus waarschijnlijk misloopt aan BTW als dit vermoeden juist blijkt te zijn dan komen we tot een overweldigend bedrag van tenminste €125 miljoen! En dat zijn bedragen waarvoor de fiscus wel even haar bed wil uitkomen. Om nog maar te zwijgen over de IB of VpB…

In ons onderzoek blijkt dat die 24% zich voornamelijk bevindt in de branches ‘Mode’, ‘Lifestyle’ en ‘Erotiek’. Dat zijn, alles bij elkaar, bijna 20.000 webshops in Nederland die volgens de fiscus wel eens ‘laakbaar’ bezig zou kunnen zijn. En dus een extra onderzoek tegemoet kunnen zien door diezelfde fiscus gedurende 2016.

Venijn

Het venijn zit ‘m in de Wet Verkoop op Afstand. Die verplicht webshops namelijk onder meer dat zij transparant moeten zijn door hun KvK-nummer en BTW-nummer te vermelden op de webshop. Daarnaast moet fysieke adres, e-mailadres en telefoonnummer worden vermeld. Als het KvK-nummer en/of het BTW-nummer ontbreekt dat is dat een sterk signaal voor de fiscus om eens op bezoek te komen. En daarvoor maakt zij gebruik van het adres, email en telefoonnummer dat op de webshop staat.

Naar het zich laat aanzien is de Wet Verkoop op Afstand dus eerst en vooral een instrument om de fiscus te faciliteren om de schaduweconomie tegen te gaan en die €125 miljoen op te halen. En als u niet voldoet aan alle vereisten van de Wet Verkoop op Afstand krijgt u de ACM ook nog eens op uw dak voor een extra boete. Naast de boete voor het niet juist, niet tijdig of helemaal niet doen van aangifte voor BTW en IB. En dat kan al met al behoorlijk in de papieren lopen.

Wet Verkoop op Afstand

Om webshops voor dit soort problemen te behoeden hebben we daarom de cursus “Wet Verkoop op Afstand” opgezet die medio september al live gaat. In deze cursus leert u precies wat deze Wet Verkoop op Afstand inhoudt, waar de ACM op gaat controleren, hoe u de fiscus te slim af kunt zijn en u kunt in elk geval aantonen dat u moeite doet om deze wet te begrijpen en toe te passen. En u bent dan in elk geval voldoende gewaarschuwd. Speciaal voor onze lezers is de prijs van deze cursus slechts €67,50 ex BTW en is direct te volgen via onze speciale eLearningmethode.

Voorkomen is beter dan betalen!!!

Geef een reactie

Copyright 2016 © Webshop Pro Alle rechten voorbehouden. Realisatie: It's all about You!