Waanzinnige certificering

Waanzinnige certificering

Het schuimslag en de malafide webshops groeien de consument als paddenstoelen boven het hoofd. Recent onderzoek leert dat circa 25% van de consumenten wordt bedonderd door ‘Verkoop op Afstand’ oftewel eCommerce. De verschillende soorten wetgeving per EU-land noopten tot een integrale aanpak waarop wetgeving per 13 december 2013 door het Europees Parlement werd aangenomen. Voor Nederland werd deze EU-wetgeving per 13 juni 2014 van kracht via de ‘Wet Verkoop op Afstand’ ter bescherming van consumenten.

‘Oorlog’

Tegelijkertijd woedt er een ‘oorlog’ tussen clubs die certificeringen afgeven aan webshops waarmee zij een waarborg afgeven waaraan consumenten vertrouwen kunnen ontlenen. Voor een bepaald bedrag per jaar mogen webshops, die aan de criteria van zo’n club voldoen, het logo voeren van die club om zo vertrouwenwekkend over te komen. En gezien het aantal webshops die zich laat verleiden tot zo’n certificering is dit blijkbaar nodig.

Enerzijds zegt dit iets over het vertrouwen dat consumenten hebben in webshops (dat blijkbaar laag is) en anderzijds zegt het veel over de manier waarom webshops denken zo’n certificering nodig denken te hebben en er daarom één willen aanschaffen (voor veel geld). En de grap van dit alles is dat de EU-wetgeving dit soort misstanden wil voorkomen en reguleren. Daarom is de ACM aangesteld voor controle, naleving en zo nodig beboeting bij overtreding.

Autoriteit Consument & Markt

Als de ACM zijn werk naar behoren zou dat de doodsteek zijn voor clubs als Thuiswinkel.org en haar concullega’s. Immers, als alle webshops deze wet zouden naleven is er geen enkele reden voor certificering als instrument voor vertrouwen bij consumenten. En omdat de ACM haar werk niet naar behoren doet floreren deze certificeerders als nooit tevoren.

Een mooi voorbeeld is thuiswinkel.org dat in haar certificeringsvoorwaarden heeft staan. “Deze kosten (bij retourzending, GB) moeten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, teruggestort worden. De kosten van de retourzending mag u wel voor rekening van de klant laten”. Dit lijkt redelijk, maar is in flagrante tegenstelling tot de ‘Wet Verkoop op Afstand’. Die zegt dat terugbetaling moet (!) geschieden binnen 14 dagen nadat de consument aangeeft gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en de kosten van retourzending mogen alleen voor rekening komen van de consument als dit voorafgaand aan de verkoop duidelijk is gemaakt aan de consument. De voorwaarden tot certificering zijn dus niet in overeenstemming met de geldende wetgeving. En dit is nog maar 1 van de voorwaarden.

Maar ook de overheid laat flinke steken vallen in dit dossier. Zoals gebruikelijk richt zij zich op beboeting en niet op beloning (dat is goed voor de staatskas en het imago) en ten tweede heeft zij nagelaten webshops netjes en duidelijk te informeren over de inhoud van deze wet en op welke wijze zij kan voldoen aan de bepaling die de wet voorschrijft. En een kwaaddenker zou hier een combinatie van beiden in zien.

Strenge veelvuldige controle in 2016

Nu is bekend dat ACM en fiscus vanaf 2016 streng en veelvuldig gaan controleren op naleving en elke geconstateerde overtreding met minimaal €500 te beboeten. De eerste slachtoffers van deze controle zullen gecertificeerde webshops zijn. Immers, omdat zij gecertificeerd zijn voldoen ze sowieso niet aan de wetgeving en zijn een makkelijke prooi voor de boetemachine van de overheid. Ten tweede zegt de wet dat alle webshops hun KvK- en BTW-nummer moeten vermelden. Zij zijn vindbaar en dus beboetbaar. En degenen die dat niet doen zijn nog meer in overtreding en zullen ook nog eens door de fiscus als cashcow worden bezocht met boetes en naheffingen over gefingeerde omzetten tot het tegendeel bewezen is.

Het zou beter zijn als de overheid, in casu de ACM, webshops meer informatie zou geven over deze ‘Wet Verkoop op Afstand’, zodat zij als nette webshops kunnen voldoen aan de voorwaarden van de wet in plaats van een heksenjacht ontketenen om boetes te scoren. Wanneer zij ook nog eens een logo zou invoeren voor webshops, na controle van die webshops, met als tekst “ACM Approved” dan zou zij aangeven dat de overheid haar rol als regulator en controleur serieus zou nemen en de consument daadwerkelijk wil beschermen.

Boetes of bescherming van de consument

De kernvraag is dus wat het doel is van onze overheid. Staat zij voor de bescherming van de consument? Wil zij eCommerce serieus nemen als onderdeel van onze economie? Gaat zij fatsoenlijk om met middenstanders die een webshop hebben en wil zij een signaal afgeven aan haar burgers dat zij er is voor hen die haar financieren? Dan zou er een certificering moeten komen vanuit de ACM voor bonafide webshops.

Maar wil de overheid boetes innen om het begrotingstekort terug te dringen, wildgroei toestaan door valse certificeringen van particuliere geldjagers, de consument overleveren aan de willekeur van ‘fatsoenlijke regelgeving’ die gekocht kan worden en pan-Europese regels als noodzakelijk kwaad zien? Tja, ga dan zo door zoals u bezig bent. De consument betaalt toch uw salaris maar u wenst er gewoon geen kwaliteit voor terug te geven…

Geef een reactie

Copyright 2016 © Webshop Pro Alle rechten voorbehouden. Realisatie: It's all about You!