Voorbereiden op topsport

Voorbereiden op topsport

Een dierbare vriendin van me is in een vorig leven Olympisch Topsporter geweest en ze kwam laatst langs uit een ver exotisch oord waar ze woont. Ongedwongen bijkletsen op een zwoele zomeravond met een glas wijn. En in dat gesprek ze maakt op een rake manier de connectie tussen mijn werk en haar topsport. Die connecties wil ik graag met u delen.

De meesten van u weten dat ik al zo’n 15 jaar bezig ben met twee grote passies, eLearning en webshops. De enorme kenniskloof enerzijds en de sterk groeiende markt anderzijds maken het vrijwel onontkoombaar dat ik die twee passies samenvoeg. Nu, in de zomer van 2015, zijn we druk bezig met de laatste hand leggen aan de laatste loodjes van dit enorme project. Maar de basis werd gelegd in 2012, tijdens een gesprek met een klant over zijn webshop.

Onderzoek

Terugkijkend, zo vlak voor de start, lijkt dat alles nog maar pas geleden. Maar wat een enorme hoeveelheid werk is er sindsdien verricht. Het lijkt zo simpel, verzamel al je kennis, stop dat in een eLearningcursus en voila, klaar ben je. Ach, was het maar zo simpel. Ik ga in deze zomercolumns vertellen hoe het maken van deze cursussen er in werkelijkheid uitzag.

Toen het idee ontstond leek het nog relatief simpel maar de eerste vraag die opkwam is “Welke kennis heeft een webshop eigenlijk nodig?”, “Wie is je doelgroep?”en “Hoe organiseer je het?”. De eerste vraag leek makkelijk want we sturen een enquête naar enkele webshops en vragen welke kennis zij missen en nodig hebben. Maar ja, zie maar eens te vertellen wat je niet weet en toch nodig hebt voor je webwinkel… Dat ging dus niet goed werken.

Bij de volgende stap hebben we een aantal onderwerpen genoemd waarvan we dachten dat een webwinkel die nodig zou kunnen hebben en vroegen vervolgens of hij die kennis nodig heeft en zo ja, hoeveel kennis de ondernemer van dat onderwerp had en of dat voldoende was. En dat ging ook niet werken omdat je de kennis die je nodig hebt vaak zelf opzoekt en je vindt natuurlijk altijd dat je er voldoende van hebt opgezocht anders was je wel doorgegaan met zoeken. Dat pad ging dus ook niet werken.

Nieuwe poging

Afijn, nog een poging… Van elk onderwerp dat we konden verzinnen hebben we een test gemaakt en gevraagd aan onze respondenten of ze de test wilden maken zodat we konden meten of en in hoeverre ze die  kennis ook daadwerkelijk nodig hebben. Maar dan kom je tegen de muur aan, dat elke webwinkel anders is en dus ook andere noden en vragen heeft. Het onderwerp dat voor de een belangrijk is is dat niet voor een andere webshop.

Al met al kregen we toch een vrij goed beeld van de kennis en kunde bij webwinkels, bij zowel de ondernemers als bij het personeel. Sommige onderwerpen springen eruit en andere zijn wel gewenst maar nog niet opportuun. Sommige lijken belangrijk maar worden nauwelijks gebruikt, bijvoorbeeld door gebrek aan software, en andere worden veel gebruikt omdat er veel aanbieders zijn maar de effectiviteit is matig, om het lief uit te drukken.

En tot slot moet je kijken naar het gewenste eindniveau van je cursussen, de leerdoelen, in combinatie met het zogeheten 0-niveau van je cursisten. En ook daar waren veel afwijkingen. De cursus moet namelijk gemaakt worden van 0-niveau naar leerdoel en dat per onderwerp. En dan moet je nog beginnen met schrijven… Zomaar een onderwerp nemen en daar een cursus over schrijven is niet zo moeilijk. Dat is net zoiets als sportschoenen kopen en gaan rennen in de verwachting dat je dan vanzelf bij de Olympische Spelen uitkomt.

Spelaspecten

Terug naar mijn vriendin… Per spelaspect maakte ze een eigen plan, keek waar ze stond, wat ze nodig had en hoe ze daar moest komen. Om vervolgens met een ijzeren discipline keihard te werken aan al die deelaspecten. Dag in, dag uit… week in, week uit… Alleen dan kom je er ook maar enigszins in de buurt. En dat was ook ons doel toen we begonnen met onze webshopcursussen. Van onze cursisten absolute winnaars maken door een ijzeren programma op te zetten waarmee ze de mogelijkheid krijgen om de absolute top te bereiken.

Uiteindelijk hebben we zo’n 47 onderwerpen gevonden die voor alle webshops belangrijk zijn. Van elk onderwerp zijn we uitgegaan van een 0-niveau van nihil, dus beginnen vanaf de bodem. En van daaruit werken we door naar een Post-MBO niveau van dat onderwerp. De een weet wat meer van een onderwerp dan een ander, maar uiteindelijk hebben alle cursisten straks het juiste eind-niveau, zo was de gedachte. En Post-MBO is geen Olympische Spelen, maar het is wel een begin op weg erheen.

Individuele onderdelen

Vanuit het Post-MBO niveau kunnen we dan verder trainen op individuele onderdelen. De een zal zich specialiseren op verspringen, de ander op poslstokhoogspringen en weer een ander gaat voor de marathon of het kogelstoten. Maar in de basis heeft iedereen leren lopen, springen, stoten, werpen en vliegen. Om atletiek hier als voorbeeldsport te nemen.

Van al die onderwerpen zijn er bij die slechts oppervlakkig worden behandeld maar er zijn ook onderwerpen bij die al meteen de diepte ingaan opdat ze bij elke vorm van topsport nodig zijn. Denk aan krachttraining, loopvermogen, conditie opbouwen, eindsprint en discipline. Voor webshops zijn dit onderwerpen als email-marketing, SEO, keywords, video, Product-Markt-Combinaties enzovoorts. Deze onderwerpen gaan veel verder dan ‘gewoon Post-MBO niveau’.

Topsport

En dan het team van de topsporter. Geen enkele topsporter behaalt een Olympisch niveau zonder ondersteunend team, en zo ook de webshopondernemer. Ook hij/zij heeft een team nodig. Misschien geen team in vaste dienst maar dan toch tenminste per direct oproepbaar. En binnen Webshop-Pro moesten we ook zo’n team samenstellen van experts. Uiteindelijk hebben we de kennis van 17 experts ingehuurd om teksten te schrijven, te redigeren, te beoordelen en aan te passen aan de dagelijkse praktijk.

Veel van die experts zijn niet alleen betrokken bij het maken van de cursus maar kunnen ook door webshopondernemers worden ingehuurd. Bij Webshop-Pro zijn deze experts ‘eAdviseur’. Zo slaan we twee vliegen in één klap, we hebben de expertise in huis voor onze hoogwaardige cursussen en cursisten kunnen diezelfde experts op deeltijdbasis inhuren voor hun webshop. Of het nu gaat om Social Media, SEO, Keywords, reclame, PR of HRM. Om maar een paar voorbeelden te noemen.

Met het team ‘in place’, de onderwerpen op een rij, definities van 0- en eindniveau en zicht op wat webshopondernemers nodig hebben kan het eigenlijke werk beginnen. Maar daarover meer in de volgende column…

Geef een reactie

Copyright 2016 © Webshop Pro Alle rechten voorbehouden. Realisatie: It's all about You!