Videomarketing in het Videokwartaal

Videomarketing in het Videokwartaal

YouTube vs TV

Heerlijk om de column te beginnen met zo’n dooddoener als deze: “Video’s op internet sterk in opkomst”. Wist u dat jongeren tussen 13 en 24 meer video’s op YouTube dan TV kijken? Ter vergelijking, ze kijken 11,6 uur per week naar YouTube versus 9,8 uur TV. En dan hebben we het nog niet eens over het toenemende aantal video’s op Facebook. Kortom, de dooddoener heeft gelijk, video op internet is sterk in opkomst.

Maar het gros van de video’s komt uit Amerika en niet uit Nederland. Sterker nog, de groei van het aantal commerciële Nederlandse videoproducties blijft sterk achter bij andere landen! Dat betekent dat webshops in Nederland niet tot nauwelijks gebruik maken van Videomarketing. En dus vond ik het tijd worden om dit merkwaardige fenomeen nader te bekijken.

Follow the leader

Al snel hoorde ik van enkele klanten dat ze weinig urgentie voelen om video te maken omdat de ‘grote jongens’ het ook niet doen. En als die zich niet focussen op video dan is het blijkbaar niet nodig, er komt geen extra concurrentie uit voort en het is waarschijnlijk gewoon te duur. Maar vanuit mijn ervaring voel ik dat dit niet de echte redenen zijn maar eerder excuses om er niet mee bezig te hoeven zijn.

3 Redenen waarom niet

Na zo’n 2 maanden ‘onderzoek’ heb ik wel een goed beeld gekregen wat er aan de hand is. Er blijken 3 belangrijke redenen te zijn waarom Videomarketing in Nederland achterblijft. Allereerst bestaat het beeld dat het maken van een videoproductie duur is en lang duurt. En meteen daaraan gelinkt heeft de webshophouder daarbij het beeld voor ogen dat een complete filmcrew moet worden ingehuurd die veel en lang bezig is tegen enorme kosten.

Het gemis aan een creatief beeld van aard en inhoud van Videomarketing is een tweede obstakel. Veel ondernemers hebben gewoon geen benul hoe zij video moeten maken, wat er bij komt kijken, hoe het creatieve proces werkt en wat mogelijke resultaten zijn. Om nog maar te zwijgen over het vermogen om ‘voor de lens’ te staan, een interview te geven of een productpresentatie te doen.

En de derde reden is het gemis aan goede opleiding voor Videomarketing. Zowel ondernemers als personeel hebben nauwelijks de mogelijkheid om een training te volgen. De meeste cursussen en opleidingen zijn voor bijv. cameramensen of regisseurs en gewoon niet geschikt voor de vraag vanuit de praktijk of het doel van Videomarketing.

Kleine producties

Voor webshops gaat het maken van video’s vooral om heel veel kleine producties. Een pitch over de webshop, productpresentaties, gebruiksaanwijzingen, toepassingen, ‘tips&tricks’, testimonials en dergelijke. Video’s op internet duren tussen de 1 en 5 minuten, afhankelijk van aard en inhoud en vooral het beoogde publiek. Maar het zijn wel heel veel kleine video’s! Alleen daarom al is het belangrijk om een eigen ‘crew’ te hebben die de video’s maakt.

Daarom gaan we vanaf april beginnen met het ‘Videokwartaal’. Dat wil zeggen dat we ons 3 maanden lang gaan bezig houden met alles wat van/over/met/door video is. Daarbij gaan we beginnen met de launch van een speciale cursus Videomarketing en gaan we de komende maanden door middel van deze columns, webinars en uiteraard video’s alles bespreken en behandelen wat daarbij komt kijken.

Op naar het Videokwartaal!

Geef een reactie

Copyright 2016 © Webshop Pro Alle rechten voorbehouden. Realisatie: It's all about You!