Valkuil voor succesvolle webshops

Valkuil voor succesvolle webshops

U bent lekker bezig met uw webshop en die begint met de tijd lekker te groeien. U heeft een aansprekend assortiment producten, de aantallen stijgen gestaag en u schakelt af en toe de hulp in van uw partner of een neefje uw leveranciers zorgen voor administratie, transport of opslag. De omzet groeit en uw begint langzaamaan een leuke winst te draaien. Tot zover is dit scenario voor veel webshops een bekend gegeven. Gelukkig maar…

De grote stap

Maar er komt een moment dat u een grote stap moet gaan maken. U kunt het werk alleen niet meer aan en de tijdelijke inzet van mensen om u heen wordt te veel en te zwaar om het ‘uit de losse pols’ te blijven regelen. En zo ontstaat de eerste vacature in uw bedrijf. Waarschijnlijk parttime, zeker in het begin, maar toch. Uw eerste personeelslid zal binnenkort zijn intrede doen.

Vanaf die allereerste stap over uw drempel van dit allereerste personeelslid verandert uw bedrijf ingrijpend. En u heeft het waarschijnlijk helemaal niet door. Zeker niet in het begin van die eerste werknemer. Het begint met administratie, fiscus, salaris en uw verantwoordelijkheid als werkgever. Ongeacht wat die eerste werknemer voor doet. Met die eerste werknemer ontstaat namelijk een heuse ‘backoffice’. Opeens moeten allerlei dingen geregeld worden waar u voordien niet mee te maken had.

Werkgeven

Het begint met het arbeidscontract, de loonadministratie, inhouding en afdracht van sociale lasten, verzekeringen en ARBO-wetgeving. En dat is nog maar het begin. Daarna moet u zorgen voor een werkplek met computer en telefoon, er moet een toilet en kantine zijn, u krijgt te maken met beveiliging, toegangscontrole en opvolging en u moet een personeelsdossier gaan aanleggen om roosters, verlofdagen, vakantiedagen, pensioen en correspondentie vast te leggen. En ook dat is nog maar het begin…

Daarna komen de werkinstructies, aansturing, overleg en afstemming op een dagelijkse basis. We noemen dat management. We willen het misschien niet maar het hoort erbij als we die allereerste werknemer in dienst nemen. En moet u eens opletten hoeveel tijd dat gaat kosten als de tweede, derde of achtste werknemer in dienst komt. Om nog maar te zwijgen over ziekte, verzuim, bijzonder verlof en wat dies meer zij.

Webshopondernemers beginnen vanuit een vak en vanuit het ondernemen. Het vermarketen en verkopen van producten aan een doelgroep. En daar zijn zij goed in anders had de zaak nooit zo gefloreerd. Maar een goed ondernemer is nog geen goede werkgever. Dat zijn twee heel verschillende dingen! De ondernemer moet dus leren hoe hij ook een goed manager kan worden. En dan is kennis nodig over veel andere dingen dan zijn vak en zijn verkoopkunde.

Valkuil

De grootste valkuil voor een webshopondernemer is zijn groei. En die groei begint met zijn eerste werknemer. Het is niet alleen een fase van veel stress en hobbels maar vooral ook een heel gevaarlijke periode omdat personeel de belangrijkste crediteur is die altijd op tijd betaald moet worden. Je kan je eigen salaris nog een week uitstellen als de zaken iets minder gaan maar met personeel erbij is dat niet mogelijk. En dat geldt ook voor de fiscus.

Daarom is het belangrijk dat u zich voorbereid op groei. Niet door de  groei zelf maar op dat alles wat op u afkomt als die groei eenmaal plaatsvindt. In vroeger tijden kregen studenten nog een vak als ‘middenstandsdiploma’ waarbij deze onderwerpen aan de orde kwamen. Maar sinds het verdwijnen van het middenstandsdiploma is het gevaar van groei meer dan ooit een reëel gevaar voor ondernemers. Plan dus uw groei door u voor te bereiden op wat er op u afkomt als die groei eenmaal heeft plaatsgevonden.

Want wie zich vergeet voor te bereiden, bereid zich voor om vergeten te worden…

Geef een reactie

Copyright 2016 © Webshop Pro Alle rechten voorbehouden. Realisatie: It's all about You!