Retail-leegloop

Retail-leegloop

Deze week viel mijn oog op een artikel met enkele statistische gegevens uit het voorbije kwartaal. Ik zal deze gegevens even opsommen:

  • De detailhandelsverkopen zijn met 16% gestegen;
  • De winkel leegstand is met 50% gestegen van 6% naar 9%;
  • Detailhandel in Europa groeit met 14% naar €424 miljard per jaar;
  • Winkel leegstand groeit overal Europa met minstens 8% behalve in grote steden;
  • Webshops bij detaillisten blijft steken op 9,4%, weinig groei.

Zelf hebben we ook enig onderzoek gedaan en het beeld dat uit deze cijfers spreekt klopt aardig met onze eigen bevindingen. Maar we zijn een stap verder gegaan dan alleen de misère opzoeken. We hebben winkeliers ook gevraagd WAAROM ze nog geen webshop hadden. Want uit bovenstaande cijfers spreekt duidelijk dat de online verkopen groeien en dat dit ten koste gaat van winkeliers en ketens die bovendien geen of te weinig online activiteit hebben.

Kennis en tijd

Van bijna 87% kregen we dezelfde twee antwoorden op deze vraag. Te weinig kennis en te weinig tijd. Nu is het aantal respondenten niet groot genoeg om statistisch relevant te zijn maar het is wel een duidelijk signaal. Overigens werd te weinig investeringscapaciteit door 19% genoemd, bijna met pensioen (en dus niet relevant) door 16,5% en niet van toepassing door branche of producten door 22% (dit betreft dan met name de food-retail).

Dit laatste is opmerkelijk want blijkbaar vindt 22% dat ze niet voor eCommerce in aanmerking komen door hun producten of branche maar noemen ze wel de oorzaken van te weinig kennis en te weinig tijd als reden om geen webshop te hebben. Dat is dus 9% die het wel zou willen maar geen goede aansluiting ziet om het te realiseren in hun branche of met hun producten. Hetzelfde geldt, hoewel in mindere mate, voor de retailers die (bijna) met pensioen gaan en zij die te weinig liquiditeit (denken te) hebben. Ze zouden wel willen maar zien er vanaf door hun leeftijd of door de (vermeende) hoge investeringen.

Normaal doen

Laten we gewoon eerlijk en normaal doen over webshops. Een webshop openen (naast de gewone winkel) is net als een tweede winkel openen. Sterker nog, u opent een tweede winkel. Alleen investeert u nu niet in inrichting, voorraad, pand en personeel. U investeert in iets onbekends dat virtueel op internet staat en waarvan het gros van de winkeliers de consequenties niet of onvoldoende kan overzien. Dat is de harde realiteit waarin velen zich bevinden. En toch is er niet bijster veel keus om te kunnen overleven anders dan ook een webshop openen.

Afstappen van de winkel en helemaal los gaan op een webshop ondermijnt de liquiditeit en de dagelijkse boterham. Dat is dus nauwelijks een optie voor veel winkeliers. Maar tijd spenderen aan cursussen en een nieuwe webshop bouwen zit er ook niet in want menig winkelier werkt al 50 uur in de week in en voor de winkel. Er moet dus een tussenweg gevonden worden waarin de retailer a) wel begint met een webshop en b) het niet ten koste gaat van de huidige winkel. Maar… goede raad hoeft niet duur te zijn.

Post-MBO

Samen met MBO Amersfoort is een Post-MBO cursus opgezet waarin winkeliers een online opleiding volgen om zo een ePlan te leren maken voor hun webshop. Hierbij leren ze de kernbegrippen die nodig zijn bij het opzetten van een webshop en de implementatie ervan vanuit hun eigen werkveld.

Tegelijkertijd krijgt een aantal cursisten een Post-MBO cursus vanuit retail, economie of marketing op niveau 3 of 4. Deze cursus sluit naadloos aan op de cursus van de detaillisten, zij het dat de detaillisten leren hoe ze de webshop moeten opzetten en de cursisten die de Post-MBO cursus doen leren hoe zij de plannen in praktijk moeten brengen. En dan vooral vanuit marketing-perspectief. Dit is, zeker in het begin, immers zo’n 70% van de activiteit van een webshop.

Uiteraard doet de detaillist er verstandig aan om de mensen die de Post-MBO cursus doen in dienst te nemen maar dit is geen verplichting. Inhuur, payrolling of vanuit een ZZP-situatie is wellicht ook mogelijk. Waar het om gaat is dat de nieuwe medewerker enerzijds de handel en wandel van de detaillist leert kennen door gewoon mee te werken maar tegelijkertijd diezelfde kennis en ervaring gebruikt voor de opzet en implementatie van de nieuwe webshop.

ePlan

Zo zijn bezwaren van detaillisten van ‘geen kennis’ en ‘geen tijd’ grotendeels ondervangen. Misschien blijkt uit het ePlan van de detaillist dat er geen werkbaar scenario mogelijk is, bijv. door te weinig investeringscapaciteit of omdat de producten en/of branche zich niet lenen voor een webshop, maar dat is dan in elk geval een gegeven voor dat moment. Dit betekent namelijk ook dat de detaillist op dit punt weinig concurrentie heeft te duchten en hij voorkomt een deconfiture van een webshop die geen rendement maakt en alleen maar geld kost.

Dit is in elk geval een makkelijke en slimme manier voor detaillisten om snel en goed een webshop te starten en zo de toekomst het hoofd te bieden. Daarnaast zijn vanuit Webshop Pro voldoende capaciteit en mogelijkheden aanwezig om detaillisten, die een webshop serieus overwegen, hulp te bieden bij het tot stand komen van hun plannen en mogelijkheden. Niet alleen met cursussen maar ook met actieve begeleiding door specialisten.

Meer weten over deze nieuwe aanpak? Neem contact met ons op.

Alvast veel succes gewenst in uw retail-toekomst…

Geef een reactie

Copyright 2016 © Webshop Pro Alle rechten voorbehouden. Realisatie: It's all about You!