Overheid en Detailhandel

Overheid en Detailhandel

Vandaag (17 maart) maakt minister Kamp bekend dat hij een convenant sluit met Detailhandel Nederland en 30 grote gemeenten om de detailhandel te helpen tegen de teloorgang van de binnensteden. Daarvoor kondigt hij aan dat de regelgeving door gemeenten simpeler wordt, huren gaan omlaag en er komen cursussen voor werknemers die ‘eCommerce’ moeten leren. Kijkend naar de stoere taal van deze minister is de verkiezingskoorts duidelijk zichtbaar.

Huurverlaging

De praktijk is dat het grootste deel van het onroerend goed in particuliere handen is en er is geen enkele reden voor deze marktpartijen om de huren te verlagen. Tenzij zij daarvoor een compensatie krijgen uiteraarddie dan even zo uiteraard met belastinggeld wordt betaald. Dat de huur voor winkelruimte veel te hoog is en dat er een overschot is kan als feit worden beschouwd. Maar dat is voor een verhuurder pas van belang als de winkelruimte leeg komt te staan. Tot die tijd is er geen reden om de huur te verlagen. Integendeel zelfs een hoge huur nu kan de kosten van lange leegstand deel compenseren!

Ten tweede is deze minister zeer naïef als hij denkt dat dat het alleen de gemeentelijke regels zijn die de retailers parten speelt. Als gemeenten al vinden dat er teveel regels zijn dan zijn ze prima in staat om de regelgeving terug te dringen en hebben ze daar geen ministeriële uitspraak voor nodig. Tenzij ze uiteraard gecompenseerd worden voor inkomstenderving. Die dan evenzo uiteraard wordt betaald met ons belastinggeld. Maar afgezien van een geldelijke compensatie kan van gemeenten nauwelijks de nodige zelfreflectie worden verwacht om zelfstandig tot dit inzicht te komen.

Opleidingen

En dan de opleidingen voor eCommerce. Niet alleen is dit een onderwerp voor het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), maar door regelgeving voor MBO- en HBO-opleidingen zal het nog tot minstens 2017 duren voordat er een formele opleiding ‘eCommerce’ kan worden aangeboden. Tot die tijd is minister Kamp afhankelijk van particuliere initiatieven die dit soort trainingen en opleidingen gaan  aanbieden. Zoals de complete eCommerce-serie van 4U Training die in april 2015 zal worden gelanceerd in een eLearningformat.

Tot slot mag vermeld worden dat ondernemende retailers zelf verantwoordelijk zijn voor hun nering en daarmee ook voor toekomstige ontwikkelingen die hun nering mogelijk zouden kunnen bedreigen. Die dreiging is zeer reëel en voor bijna 90% van de retailers onafwendbaar. Maar als daardoor winkels sluiten, winkelstraten leeglopen, verpaupering optreedt door lakse lokale overheden en winkeliers zelf te afwachtend zijn in plaats van de koe bij de horens te vatten… Tja, waarom moet voor zo’n luchtkasteel belastinggeld worden besteed?

Situatie niet overal gelijk

De praktijk heeft geleerd dat elke situatie anders is. Wat in de ene gemeente geldt voor een winkelgebied hoeft nog geen waarheid te zijn voor een andere winkelgebied of gemeente. De enige manier om leegstand, winkelsluiting, verpaupering en overschot tegen te gaan is een samenwerking tussen de lokale middenstand, gemeente en marktdeskundigen. Alleen in die combinatie kunnen bestaande dreiging pas kansen worden voor bestaande winkeliers.

Maar zolang gemeenten zo’n beleid niet nodig vinden, winkeliers niet verder kijken dan de eigen stoep, verhuurders alleen kijken naar het eigen pand en samenwerking door kinnesinne nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt zal er geen pasklare oplossing mogelijk zijn. Tenzij een minister uiteraard met de geldbuidel zwaait. Maar een ding is zeker die geldbuidel zal geen redding betekenen… Het is uiteraard eerder een ministeriële aflaat dan een aankoop of een  steekhoudend overkoepelend beleid.

Geef een reactie

Copyright 2016 © Webshop Pro Alle rechten voorbehouden. Realisatie: It's all about You!