Privacy

De privacy van cliënten, cursisten en partners is voor 4U Training van zeer groot belang. Daarom wordt door 4U Training geen enkele mededeling gedaan over haar cliënten, cursisten en partners tenzij zij daar zelf voor kiezen en vooraf schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.

Om die privacy te waarborgen (ook vanuit concurrentie-overwegingen) is onderstaand een privacy-reglement opgesteld waaraan Mas por Menos BV en haar dochterbedrijven zich te allen tijde aan zullen houden. Mas por Menos BV en haar dochterbedrijven zijn niet gehouden aan enige vorm van (schade)vergoeding, restitutie of verrekening als de voorwaarden van dit privacy-reglement wordt geschonden, bewust of onbewust, opzettelijk of niet.

De voorwaarden waaronder de leveringsvoorwaarden van toepassing zijn gelden onverkort en onverminderd ook voor het privacy-reglement, ongeacht de (rechts)geldigheid van de overeenkomst of de voorwaarden waaronder die tot stand komt. Het privacy-reglement geldt onverkort en onverminderd ook voor personeel en (externe) partners die met Mas por Menos BV samenwerken of daar werkzaamheden voor uitvoeren.