Webshop-Pro kan de marktontwikkeling faciliteren en een verschil maken door haar kennis en ervaring te ontsluiten. Zowel de kennis en ervaring die al aanwezig is als ook die bij partners en experts beschikbaar is. Daarbij is het doel om deze kennis en ervaring zodanig aan te bieden dat dit voor zowel ondernemers als werknemers makkelijk, doelmatig, efficiënt en voordelig is.

Hierbij staat toepassing van (multi-media) eLearning centraal aangevuld met masterclasses, eAdviseurs, webinars, lezingen, kennis-sessies enzovoorts. Alle middelen die Webshop-Pro inzet om kennis en ervaring over te dragen en te gebruiken zijn gericht op praktische toepassing, groei, winstoptimalisatie en toekomstbestendigheid.

Tot 2025 zal in hoog tempo een groot deel van het economisch verkeer gedigitaliseerd worden naar, via en door inzet van webshops en daaraan gerelateerde technieken en werkwijzen. Hiervoor is bij ondernemers en werknemers kennis nodig die alle vakgebieden van de eCommerce overspant. Die kennis is anno 2015 schaars en en nauwelijks openlijk toegankelijk.

Daarnaast zal onder invloed van technische ontwikkelingen en marktomstandigheden de gewenste en benodigde kennis en ervaring snel veranderen en evolueren. Hierdoor zal ook de vraag naar kennis en ervaring groeien en veranderen. En er zijn op de Nederlandse markt maar weinig partijen die over deze kennis en ervaring beschikken en deze ook doelmatig en efficiënt kunnen ontsluiten.