Leveringsvoorwaarden

Inschrijven, lid worden of cursussen volgen bij Webshop-Pro, Brainspace.nl of 4U Training betekent acceptatie van de leveringsvoorwaarden van Mas por Menos BV zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 34227512.

Aanvullende voorwaarden, inkoopvoorwaarden of afwijkende bepalingen zijn alleen geldig als voor aanvang van lidmaatschap, bestelling of inschrijven schriftelijk zijn overeengekomen. Bij (door)verwijzing naar, inschakeling van externe consultants of inhuur van mensen gelden de leveringsvoorwaarden van Mas por Menos BV ongeacht de condities welke door derden worden gehanteerd.

Voor volledige inzage in de leveringsvoorwaarden kunt u de PDF downloaden.

De namen ‘4U Training’, ‘Webshop-Pro’ en ‘Brainspace’ zijn geregistreerde Benelux-merknamen op naam van Mas por Menos BV. Gebruik van deze namen of verwijzingen ernaar zijn slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de eigenaar.

 

BTW-nummmer: 8146.224.83.B.01

KvK-nummer: 34227512

Bank-rek: NL60ABNA0432648968 / BIC: ABNANL2A