De beste zijn

De beste zijn

In de vorige column heb ik een beeld geschetst van het begin van ons reusachtige project ‘Webshop-Pro’. Een samenhangend geheel aan kennis en onderwerpen die voor elke webshopondernemer nodig zijn. Nu komt de fase van het schrijven van het lesmateriaal. En geloof me, het schrijven van lesmateriaal is echt een…

Lees verder

eLearning is ‘Leren in de 5e dimensie’

In het artikel “Toekomst van eLearning” zijn de mogelijkheden en voordelen van eLearning ten opzichte van klassikale lesvormen besproken. Maar ook de redenen waarom eLearning als concept maar moeilijk doordringt tot een algemeen geaccepteerde standaard van leden en educatie. Voor de cursist zijn de mogelijkheden van eLearning echter nog veel…

Lees verder

Toekomst van eLearning

Educatie of iets leren is voor veel mensen geen automatisme. En dat is logisch. De wil om iets te gaan leren komt niet voor uit een soort levensbehoefte maar ontstaat vaak door een gebeurtenis of ervaring van buitenaf waardoor we beseffen dat we kennnis of ervaring missen die nuttig of…

Lees verder

Bricks & nu de clicks

Bricks & nu de clicks

Roel is een oude kennis van me, een echte winkelier in wit- en bruingoed bij ons in de winkelstraat en ik koop mijn spulletjes al jaren bij hem. Zelfs al is hij een tikkeltje duurder. En met zijn grote krulsnor en bulderende lach is hij een leuke vent die zijn…

Lees verder

Teloorgang van retail?

Teloorgang van retail?

Twee artikelen in een landelijk dagblad, een dag na elkaar verschenen, laten precies zien hoe het met de Nederlandse retailbranche is gesteld. Fantasieloze ondernemers met een winkel(-keten) hebben geen andere ideeën dan een continue prijsverlaging om op die manier de klant te verleiden toch vooral in een winkel de sinterklaas-inkopen…

Lees verder
Page: 2 of 2
12