6 Mythes over webshops

6 Mythes over webshops

Over 2014 is de groei van webshopaankopen zo’n 16%. Veel winkeliers beschouwen die groei als zeer bedreigend maar worden niet gehinderd door kennis achter de getallen en het succes van webshops. Hier volgen 6 mythes over webshops:

1. Starten van een webshop is duur

Allereerst is ‘duur’ een relatief begrip. Een uitgave van €100 is duur als het niets oplevert, maar een prima investering als die €1000 oplevert. Dat retailers denken dat een webshop ‘duur’ is komt door het ontbreken van een plan voordat de retailer begint met zijn webshop. Starten met een webshop is mogelijk vanaf zo’n €10 per maand en dat kan nauwelijks als ‘duur’ bestempeld worden. Maar na de start zal zo’n 75% van de inspanning gericht moeten zijn op marketing en invulling. En met de juiste kennis kan een retailer dit prima zelf doen. Zo kan de retailer kennis en ervaring opdoen, ontstaat zicht op onderscheidend vermogen en kan de retailer zich beraden op de vervolgstappen.

2. Webshop is een ‘kip met gouden eieren’

Zo’n 80% van de totale online-omzet wordt gerealiseerd door 250 online-retailers als Zalando, bol.com, Wehkamp en Coolblue. De overige 20% wordt gerealiseerd door 45.000 webwinkels. Daarvan heeft 1/3 nooit winst gemaakt, 1/3 speelt quitte en 1/3 kan er amper een modaal inkomen aan overhouden. De reden voor deze onthutsende cijfers is een gebrek aan kennis van vooral marketing en logistiek, het ontbreken van een gedegen en onderbouwd plan voor aanvang van de webshop en gebrek aan focus tijdens de exploitatie van de webshop.

De ‘gouden eieren’ worden nu dus verdeeld door pure players, ketens en vergelijkingssites. Als u ook gouden eieren wenst met uw webshop zult u moeten beginnen met een gedegen plan, voldoende kennis moeten opdoen en de eerste jaren veel en hard moeten werken met focus op uw onderneming. Elke afwijking van deze succesformule is hetzelfde als geld verbranden en de resten uit het raam gooien.

3. Webshop vereist veel technische kennis

Nee, juist niet. Maar u heeft inderdaad wel veel kennis nodig voor een succesvolle webshop. Kennis van marketing, kennis van SEO, kennis van logistiek en vakkennis. Als u begint met een goed plan kunt u van daaruit vrij makkelijk berekenen hoeveel het u kost om benodigde kennis zelf op te doen of die uit te besteden aan personeel of externen. Ongeacht of dit technische kennis betreft of kennis van de overige vakgebieden.

4. Webshop kost veel tijd

Ja, een webshop kost veel tijd, vooral als u begint zonder een goed plan. Als u echter wel een goed plan maakt dan minimaliseert u de hoeveelheid tijd naar 10% a 20%. Een webshop kost vooral veel tijd als u zich vergeet goed voor te bereiden. Daardoor komt u telkens weer voor verrassingen te staan die u telkens weer veel te veel tijd kosten. Het is dus uw eigen keuze om u goed voor te bereiden of juist niet. In dat laatste geval is de mythe dus gewoon waar…

5. Webshops zijn alleen voor ketens en players

Ketens en players, en ook vergelijkingssites, hebben bij aanvang vele miljoenen besteed aan de opzet van hun formule en hun onderscheidend vermogen in de markt. Die miljoenen waren nodig omdat zij iets ontberen wat elke winkelier wel heeft. Een klantenbestand en een gezicht. Zolang winkeliers weigeren gebruik te maken van deze twee elementen is deze mythe juist. Zodra winkeliers (massaal) gebruik maken van hun klantenbestand, hun exposure, hun zichtbaarheid en hun klantenbinding zullen ketens en players niet alleen vele miljoenen meer moeten besteden maar bestaat zelfs de kans dat de winkeliers het uiteindelijk zullen winnen. Maar ja, dat betekent wel dat winkeliers opeens echt moeten gaan ondernemen. En daar zullen ze dan wle zin in moeten hebben…

6. Webshops kunnen alleen concurreren op prijs

Onzin! Concurreren op prijs is een zwaktebod dat ontstaat doordat de ondernemer geen zicht heeft op zijn onderscheidend vermogen en zijn unieke kenmerken. Of heeft verzuimd om die te implementeren. Echte ondernemers concurreren met elkaar op alle mogelijke elementen, behalve prijs!

Een consument kiest vaak niet voor de laagste prijs maar juist voor een gemiddelde prijs. Consumenten zijn zelfs bereid meer te betalen dan dat als service, zichtbaarheid en onderscheidend vermogen sterk genoeg zijn.

Als winkeliers met hun clicks&bricks de juiste koppelingen maken tussen webshop en winkel hebben zij een sterk voordeel ten opzichte van prijs-barbaren. Het is alleen wachten op  winkeliers die dit kunnen en durven inzien. En ernaar handelen…

Geef een reactie

Copyright 2016 © Webshop Pro Alle rechten voorbehouden. Realisatie: It's all about You!